STARZ #TakeTheLead Promotes Authentic API Representation w/ CAPE